תהליכי בקרה בחברות - Budgetary control


תהליכי בקרה בחברות - Budgetary control

לכל חברה, הצורך לנהל בקרה על התחזיות שלה, כדי להסיק את מהות הפער.

התוכנית כלכלן פרקטי כוללת הן בקרה תפעולית והן בקרה כספית (גם לשימוש בחברות היי טק):

  • בקרה תפעולית – בקרה קריטית לעולם התעשייתי, חלק בלתי נפרד מהמחלקות הכלכליות של החברות התעשיתיות, הבקרה הנלמדת משמשת קשת רחבה של חברות.                                                                                                         מטרת הבקרה התפעולית, להרים דגלים אדומיים ולזהות נקודות כשל
  • בקרה כספית - זיהוי פערי כמות, פערי תמהיל, הפרשי שערי חליפין בצורה אוטומטית ועוד.